V prípade otázok volajte infolinku: 0907 839 536

SPORTOVE.sk - Športový obchod
 
 

 

Katalóg produktov

Novinky na SPORTOVE.sk


Novinky High Point zima 14/15
HIGH POINT  ZIMA 2014/2015 Oblečenie, ktoré nesklame ani v tých ...
Zľavy až do 50%
Je tu jeseň a začínajú zľavy . Pripravili sme pre Vás zľavy -50% na vybraný ...
» Viac noviniek
Zľavy

Získajte zľavy


Čím viac nakúpite, tým vyššiu zľavu dostanete. Stačí sa len zaregistrovať.
» Viac o zľavách a výhodách
zatvoriť Doprava zadarmo ku každej objednávke nad 80 €. Ušetríte 4,90 €.

Všeobecné obchodné podmienky

 
 1. Základné pojmy
 2. Dodanie tovaru
 3. Poplatky za poštovné a balné
 4. Výmena tovaru
 5. Platobné podmienky
 6. Záručné podmienky
 7. Odstúpenie od zmluvy
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Záverečné ustanovenia

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu SPORTOVE.sk je spoločnosť:

JUDr. Jana Muránska – Websport
Hlavná ulica 169/19
976 37 Hrochoť
Slovenská republika
IČO: 41383311
DIČ: 1039656442
IČ DPH: SK1039656442
č.Žo - 2004/05547/2/2OD
zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici pod č. 620 – 22788
Kontaktný e-mail: info(zavinac)sportove.sk
Reklamácie: reklamacie(zavinac)sportove.sk

(ďalej len prevádzkovateľ)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69 
          048/415 18 71
fax. č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.SPORTOVE.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky podané prostredníctvom webportálu SPORTOVE.sk sú záväzné.

1.3 Registrácia nie je podmienkou uskutočnenia objednávok.

1.4 Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom a následne Vám bude potvrdené či Vami vybraný tovar je dostupný a to buď telefonicky alebo elektronickom poštou. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky.

1.5 Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že objednávateľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu – najneskôr však do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

1.6 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

1.7 Všetky akcie a zľavy platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. 

2 Dodanie tovaru

2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra a obchodné podmienky, prípadne záručný list.Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou (príklad - ak si objednáte tri produkty, pričom ich dodacia lehota je 2, 4 a 7 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 7 dní).

2.2 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, objednávateľ spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.4 Bezdôvodné odmietnutie prijatia tovaru, neprevzatie zásielky v odbernej lehote alebo, ak zásielku nie je možné doručiť z iného dôvodu (napr. adresát neznámy) sa považuje za zrušenie objednávky. V tomto prípade sa objednávateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi storno vo výške 20 % z ceny objednaného tovaru, najmenej však 20 €.

3 Poplatky za poštovné a balné

3.1 Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom UPS služby express na území SR, kde tovar bude doručený do 24 hodín od potvrdenia, že zásielka je pripravená k odoslaniu.

3.2 Pri objednávkach s hodnotou nad 80 € je doprava zadarmo. Pri objednávkach s hodnotou do 80 € účtujeme prepravné vo výške 4,90 €. O odoslaní zásielky je objednávateľ vopred informovaný e-mailom. Zásielky sú poistené v hodnote tovaru. Balné neúčtujeme.
 
3.3 Pre objednávateľov z Banskej Bystrice, Brezna, Zvolena a blízkeho okolia prepravné nebude účtované a tovar bude osobne doručený.

3.4 Tovar bude dodaný v termíne určenom pri každom výrobku. (deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň). Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

4 Výmena tovaru

4.1 Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom spokojný, jednoducho nám ho do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky zašlite späť na našu adresu. Tovar bude vymenený po vzájomnej dohode. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja a to so všetkými listinami (ako je faktúra, doklad o prevzatí tovaru, záručný list a iné). Výmena sa vzťahuje na farbu, veľkosť alebo typ výrobku. Každý prípad sa budeme snažiť vybaviť k úplnej spokojnosti objednávateľa. Náklady na výmenu tovaru znáša objednávateľ.

5 Platobné podmienky

5.1 Za objednaný tovar cez SPORTOVE.sk môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:

 • zálohová faktúra - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.),
 • dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky,
 • platba cez TatraPay,

 

5.2 Platby za Objednávky sa prijímajú centrálne na účet Prevádzkovateľa vedený v Tatra banke, č.ú.: 2620098781/1100.

5.3 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

6 Záručné podmienky

6.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte. Zasielané produkty doplnkovej výživy majú expiračnú dobu minimálne 3 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme objednávateľa telefonicky, alebo e-mailom a zásielku odošleme až po odsúhlasení objednávateľom.

6.2 V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr vyplňte reklamačný formulár, ktorý je zverejnený na stránke v rubrike Reklamácie.

Po obdržaní Vami vyplneného reklamačného formuláru Vám bude e-mailom potvrdené jeho prijatie prevádzkovateľom a zároveň budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru na adresu: JUDr. Jana Muránska-WEBSPORT, 976 37 Hlavná ulica 169/19. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom objednávateľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude objednávateľovi doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku rozhodne prevádzkovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 1. Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.
 2. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).
 3. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.

6.3 Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady veci sa rozlišujú podľa toho o aké vady ide.

Ak ide o vadu odstrániteľnú, má objednávateľ právo:

 • na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne
 • na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má objednávateľ právo:

 • na výmenu veci
 • na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/

Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať

 • o opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne
 • o väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

Ak ide o neodstrániteľné vady, pri ktorých možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, ma objednávateľ právo:

 • na primeranú zľavu z ceny veci

6.4 Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

6.5 Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade kúpy tovaru z oddelenia cyklistiky pri produktoch, ktoré si na základe výslovného odporučenia predajcu vyžadujú odbornú montáž v príslušných servisných centrách (príslušné servisné stredisko Vám bude určené podľa adresy doručenia na objednávke alebo podľa dohody o adrese servisu budete informovaný telefonicky alebo e-mailom) sa poskytnutá zákonná záruka nevzťahuje na chyby a poškodenia produktu, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej montáže zo strany neautorizovaného servisného strediska.

7 Odstúpenie od zmluvy

7.1 Na základe § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má objednávateľ – fyzická osoba (spotrebiteľ), právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo počas tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Kontaktujte nás vopred e-mailom s tým, že odstupujete od zmluvy a uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a číslo Vášho účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí. Peniaze za tovar Vám pošleme prevodom na Váš účet alebo poštovou zloženkou do 15 dní od písomného doručenia prejavu vôle odstúpiť od zmluvy. Tovar zasielajte prosím späť nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe na adresu JUDr. Jana Muránska-WEBSPORT,976 37 Hlavná ulica 169/19. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Objednávateľ však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Údaje pri registrácii
Ako Objednávateľ musíte vyplniť pri registrácii alebo objednávke fakturačné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky (zaúčtovanie a doručenie). Ide o tieto údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Ulica a číslo domu
 • Mesto a PSČ
 • Štát
 • Telefón
 • E-mail

Ak Objednávateľ vystupuje ako právnická osoba, mal by ešte doplniť aj nasledujúce údaje:

 • Organizácia
 • IČO
 • IČ DPH / DIČ

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa a sú po prihlásení Objednávateľa poskytnuté aj pri jeho ďalšom nákupe. Údaje môže Objednávateľ podľa aktuálnych údajov zmeniť po prihlásení.

8.2 Bankové operácie
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Objednávateľa, ktorá poskytne Prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa Prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte Objednávateľa.

Počas návštevy Objednávateľa sú na serveri Prevádzkovateľa uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. obsah nákupného košíka, čas návštevy stránky a miesto, odkiaľ ste na stránku prišli).

8.3 Zneaktívnenie registrácie a výmaz e-mailu z rozosielacej správy
Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje Prevádzkovateľa na jeho kontaktných údajoch. Registrácia bude zneaktívnená. Pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne a bude chcieť vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môže jeho vymazanie previesť sám a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného e-mailu. O vymazaní e-mailu bude Objednávateľ informovaný. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. 

8.4 Stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

8.5 Odoslaním údajov vyjadruje Objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

9.3 Tieto špecifické obchodné podmienky SPORTOVE.sk nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2014.

 


Nechajte nám Váš email a my Vás budeme informovať o novinkách a akciách v našom obchode sportove.sk

 
SPORTOVE.sk na Facebooku - zľava pre každého fanúšika
SPORTOVE.sk na Facebooku - zľava pre každého fanúšika
o nás | všeobecné obchodné podmienky | reklamácie | Horúca linka: mobil: 0907 839 536, po-pia: 09-17 hod.
© 2009 JUDr. Jana Muránska - WEBSPORT
WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.